Edycja 2011

    

 

W dniu  17 kwietnia 2014 roku  został pospisany aneks do umowy    pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Daszyna   w sprawie realizacji projektu "Promyk"  na rok 2014 w ramach Poddziałania 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Osrodki pomocy społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

 

W dniu 17 marca  2014 roku został zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu "Promyk", całkowita wartość projektu to 144 067,00 zł. 

 ..................................................................................................................................

W dniu  17 kwietnia 2013 roku  został pospisany aneks do umowy    pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Daszyna   w sprawie realizacji projektu "Promyk"  na rok 2013 w ramach Poddziałania 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Osrodki pomocy społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

      

W dniu 25 marca 2013 roku został zatwierdzony wniosek o dofinansowanie projektu "Promyk", całkowita wartość projektu to 154 517,00 zł.  

   Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie prowadzi nabór do projektu "Promyk" na rok 2013, osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka           w godz. 7:15 do 15:15 w celu uzyskania bliższych informacji  i pobrania ankiet rekrutacyjnych - kontakt z praconikami socjalnymi.   

                W dniu 2kwietnia  2012 roku został zatwierdziny wniosek o dofinansowanie projektu "Promyk", całkowita wartość projektu to 214 079,87zł.  

     

 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie prowadzi nabór do projektu "Promyk" na rok 2012, osoby zainteresowane prosimy o zgłaszanie się do tut. Ośrodka w godz. 7:15 do 15:15, w celu uzyskania bliższych informacji i pobrania ankiet rekrutacyjnych - kontakt z pracownikami socjalnymi.

 

W dniu 8 kwietnia 2011 roku został podpisany aneks do umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Daszyna   w sprawie realizacji projektu "Promyk"  na rok 2011 w ramach Poddziałania 7.1.1  Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Osrodki pomocy społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

W dniu 24 lutego 2011 roku został zatwierdziny wniosek o dofinansowanie projektu "Promyk", całkowita wartość projektu to 159 026,00 zł.            

 

W miesiącu sierpniu 2009 r został zakupiony program antywirusowy NOD 32

                                                                                                                     

 

W dniu 13 sierpnia 2009 roku złożony został w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Łodzi wniosek  o płatność.

                          

 

W dniu 2 lipca 2009 roku została podpisana  umowa Nr 2/2009 na przeprowadzenie  "Treningu umiejętności psychospołecznych"z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Łeczycy , ul. Bitwy nad Bzurą 1; 99-100 Łęczyca. 

                                                                                                           

    W dniu  16 czerwca 2009 roku została podpisana umowa Nr 1/2009 z Ośrodkiem Kształcenia Zawodowego w Łeczycy , ul. Bitwy nad Bzurą 1; 99-100 Łęczyca na przeprowadzenie "Treningu kompetencji społecznych i instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej

 


 

UWAGA !

 GOPS Daszyna oczekuje na oferty w zakresie treningu umiejętności psychospołecznych !

GOPS Daszyna oczekuje na oferty w zakresie treningu kompetencji społecznych i instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej !

Zapytanie ofertowe na "Trening kompetencji społecznych i instrumentów aktywizacji społecznej i zawodowej"-  realizowane w ramach zadania nr 1 - aktywna integracja projektu "Promyk"  znajduje się w zakładce -zamówienia publiczne projektu

 


 

 W dniu 12 maja 2009 roku został podpisany aneks do umowy pomiędzy Wojewódzkim Urzędem Pracy w Łodzi a Gminą Daszyna w sprawie realizacji projektu „Promyk” na rok 2009 w ramach Poddziałania 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013. Przyznano środki na dofinansowanie projektu w formie dotacji rozwojowej w kwocie 118 035,28 zł (środki Unii Europejskiej + budżet państwa). Wkład własny Gminy Daszyna wyniósł 13 847,72 zł . Budżet łączny projektu stanowi kwota 131 883,00 zł.

Został uruchomiony numer telefonu komórkowego do biura projektu "Promyk" 0-518-411-632


 

 W związku z podpisaniem w dniu 12 września 2008 roku umowy przez Wójta Gminy Daszyna w ramach przystąpienia do projektu " Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej" w ramach Poddziałania 7.1.1. 
 w ramach Priorytetu VII Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Daszynie przystąpił do realizacji projektu "Promyk" którego celem głównym jest wzrost integracji społecznej oraz wzrost skuteczności pomocy społecznej.

 Projekt skierowany jest do mieszkańców Gminy Daszyna, korzystających z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Daszynie, którzy nie pracują (są zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Łęczycy jako osoby bezrobotne).

 Dokładne informacje na temat realizowanego projektu można uzyskać w biurze projektu (pokój nr 8a) - siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (w budynku Urzędu Gminy Daszyna) , Daszyna 34a, 99-107 Daszyna tel 0-24 3890405, 0-24 3890410 pokoje nr 6-8a, w godzinach od 7:15 do 15:15 lub poszukujące pracy oraz są w wieku aktywności zawodowej.   

 

Używamy cookies i podobnych technologii m.in. w celach: œwiadczenia usług, reklamy, statystyk. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglšdarki oznacza, że będš one umieszczane w Twoim urzšdzeniu końcowym.
Pamiętaj, że zawsze możesz zmienić te ustawienia. .

Zamknij